Mydlovary 103, 373 49 Mydlovary, České Budějovice
+420 387 949 011
zm@zkusebna-k33.cz

Zvýhodněná expertní služba v rámci programu Služby JVTP – Podpora Trendů