Mydlovary 103, 373 49 Mydlovary, České Budějovice
+420 387 949 011
zm@zkusebna-k33.cz

V roce 2023 proběhl úspěšně recertifikační audit