Mydlovary 103, 373 49 Mydlovary, České Budějovice
+420 387 949 011
zm@zkusebna-k33.cz

V únoru 2020 proběhl úspěšně recertifikační audit

Naše společnost je certifikovaná dle BS EN ISO 9001:2015 – obor zkušebnictví.