V roce 2021 proběhl úspěšně recertifikační audit

Naše společnost je certifikovaná dle BS EN ISO 9001:2015 – obor zkušebnictví.